Blog Vooom

2020-03-27T07:00+01:00

ZMaaSowana pomoc: #PokazSwojPojazd – dołączamy!

W tych trudnych dniach walki z pandemią społeczność miejskiej mobilności stara się dynamicznie reagować na najbardziej palące potrzeby…

2020-03-25T10:00+01:00

zMaaSowana Pomoc! - czas na zjednoczenie branży

Nasz CEO Włodzimierz Łoziński w wypowiedzi dla portalu Transportu Publicznego podkreśla rolę, jaką aplikacje MaaS mogą odegrać w organizacji…

2020-03-18T08:30+01:00

Czy czeka nas nowa era w transporcie?

Ostatni tydzień to czas lawinowo napływających informacji, jak zmienia się sytuacja na świecie w związku z ogłoszoną przez WHO globalną…