Blog Vooom

2020-03-11T10:00+01:00

Partnerstwo MaaS - komu to się opłaca?

Budując platformę MaaS zarówno jej operatorzy, jak i firmy sharingowe mierzą się z potrzebą połączenia sił na bardzo dziś konkurencyjnym…

2020-03-06T17:00+01:00

W jakiej fazie MaaS jesteśmy?

MaaS, czyli po angielsku Mobility-as-a-Service oznacza zintegrowaną usługę transportową dostępną dla klienta indywidualnego lub firmy przy…

2020-02-25T11:00+01:00

Czas dojazdu do pracy ważniejszy dla Polaków niż wyższe wynagrodzenie

Pracujący w biurach Polacy coraz bardziej doceniają prywatny czas, którego znaczną ilość - szczególnie w dużych aglomeracjach - poświęcają…