Blog

2020-01-07T09:00+01:00

Strefa Biznesu: Czy to będzie hit 2020 roku w pracowniczych świadczeniach pozapłacowych?

W listopadzie 2019 roku bez pracy w Polsce było o blisko 100 tys. osób mniej niż rok wcześniej - stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1% (źródło: GUS). Niski poziom bezrobocia w naszym kraju, który od 2016 roku spadł poniżej 10% i od tego czasu cały czas spada, nie oznacza braku problemów na rynku pracy.

Firmom brakuje już nie tylko specjalistów. Od kilkunastu miesięcy mamy w Polsce do czynienia z tzw. rynkiem pracownika - pisze Strefa Biznesu w artykule Nowość w wynagrodzeniach: Abonament na dojazdy - nowy rodzaj dodatkowych świadczeń dla pracowników. Aby przyciągnąć i utrzymać kadrę w firmie nie wystarczy już wyższe wynagrodzenie, doskonałe warunki pracy, ani medyczne czy sportowe abonamenty. Pracodawcy zaczynają oferować coraz większą paletę pracowniczych świadczeń pozapłacowych, poszukując rozwiązania, które zaspokajałoby rzeczywiste, codzienne potrzeby niemal każdego pracownika.

Powszechnie systemy motywacyjne nie uwzględniają potrzeb pracowników związanych z dojazdem do pracy. Abonament mobilności oferowany przez Vooom w dobie rekordowo niskiego bezrobocia to nowe narzędzie w walce o utrzymanie i zdobycie pracowników. Czy zyska na popularności przynajmniej podobnej do tej jaką w ciągu kilkunastu ostatnich lat zyskały abonamenty medyczne czy karnety na siłownię lub basen? - zastanawia się Strefa Biznesu.

Zdaniem gazety dynamiczny rozwój środków transportu oraz usług z nimi związanych może być katalizatorem przyspieszającym popularność pakietów mobilnych i to nie tylko w dużych miastach. A doskonalenie systemów motywacyjnych może się pracodawcom opłacać. Przytoczone przez Strefę Biznesu badania pokazują, że nawet niewielkie zwiększenie atrakcyjności benefitów zapewnia wzrost zaangażowania pracowników aż o 12%, a dla prawie 40% osób wdrożenie lepszego pakietu korzyści może być kluczowym argumentem, aby nie zmienić pracy.

Potrzeba dofinansowania dojazdów do pracy przez pracodawców została już zidentyfikowana w kilku badaniach na polskim i europejskim rynku. Według badania Pracuj.pl pt. Benefity oczami pracowników wspomnianego świadczenia oczekuje 20% pracowników, a tylko 7% pracodawców je oferuje. Z kolei w raporcie Aplikuj.pl pt. Jakość procesów rekrutacji możemy przeczytać, że blisko 35% pracowników oczekuje od pracodawcy zapewnienia transportu lub dopłaty do dojazdów. Natomiast z raportu firmy Savills, pt. What Workers Want: Europe 2019, możemy dowiedzieć się, że dla aż 79% respondentów z Europy, w tym także Polaków, koszt dojazdów do pracy ma bardzo duże znaczenie.

W obliczu powyższych danych wydaje się, że pracodawcy, którzy postawią na pracownicze benefity pozapłacowe redukujące koszt dojazdów do pracy mają znacznie większą szansę na przyciągnięcie do siebie i utrzymanie najlepszych pracowników.

Źródła:

Fot. Elnur, Adobe Stock

Ostatnie wpisy