Blog

2020-03-25T10:00+01:00

zMaaSowana Pomoc! - czas na zjednoczenie branży

Nasz CEO Włodzimierz Łoziński w wypowiedzi dla portalu Transportu Publicznego podkreśla rolę, jaką aplikacje MaaS mogą odegrać w organizacji transportu w okresie pandemii koronawirusa oraz korzyści, jakie mogą wyniknąć z podjęcia wspólnych działań przez całą branżę współdzielonej mobilności.

Codziennie setki tysięcy osób działają na rzecz tego, aby nasze miasta nie pogrążyły się w chaosie, miały zapewnione dostawy wody, prądu, zaopatrzenia, wywóz śmieci, a także żeby wszyscy potrzebujący mieli dostęp do tak istotnych zwłaszcza w tym okresie usług medycznych. Jak słusznie zauważa w swoim felietonie Włodzimierz Łoziński, to wszystko, co kiedyś było oczywiste, dziś urasta do rangi codziennego, cichego i nie zawsze docenianego bohaterstwa.

Każda, nawet krótka podróż wiąże się obecnie z podwyższonym ryzykiem zachorowania. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie posiadają własnego samochodu. Dla tej grupy pracowników codzienna droga do pracy jest obarczona trudnym do oszacowania ryzykiem zdrowotnym.

Schody, poręcze, przyciski windy, siedziska, drzwi czy nawet chodniki i podłogi, wreszcie bezpośredni kontakt z innymi osobami – to wszystko potencjalnie narażają wychodzących na zarażenie. Dodatkowo zawieszane kursy i przejście na rozkłady świąteczno-weekendowe oraz ograniczenia liczby pasażerów w pojazdach do połowy znajdujących się w nich miejsc siedzących znacząco utrudnią każdy przejazd i wydłużą czas przebywania w przestrzeniach publicznych. Choć podjęte w obliczu pandemii środki są słuszne, zmuszają wychodzących do dłuższego przebywania w miejscach mniej sterylnych. A to podnosi ryzyko zarażenia.

Wdrażając technologię MaaS sami nie spodziewaliśmy się w Vooom, że aplikacje oferujące mobilność jako usługę mogą okazać się szansą na systemowe rozwiązanie antykryzysowe i wsparcie dla służb i osób, które nie mogą zostać w domu. Jednak nowe zastosowania MaaS to naprawdę duży potencjał w dobie pandemii koronawirusa. Jeśli przestaniemy dostarczać żywność i wodę, wywozić śmieci nasze miasta pogrążą się w trudnym do opanowania kryzysie. Dlatego warto poszukać rozwiązań wśród już dostępnych na rynku środków, co daje szansę na szybkie i systemowe wdrożenie. Takim rozwiązaniem na czas kryzysu może stać się platforma MaaS.

Cały felieton Włodzimierza Łozińskiego dotyczący idei transportu kryzysowego znajdziecie tutaj.

Ostatnie wpisy