Regulamin udziału w Ankiecie o korzystaniu z pojazdów na minuty

 1. Organizatorem ankiety jest VOOOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 16 700 PLN, (zwaną dalej Vooom).
 2. Adres e-mail udostępniony przez respondenta w ankiecie, nie będzie podlegał udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotu uczestniczącego w procesie niezbędnym do wykonania umowy, czyli spółki JedenŚlad Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, NIP: 5252704648, REGON: 366879371, który jest operatorem skuterów i aplikacji Hop.City, (zwanym dalej Hop.City).
 3. Udostępnienie adresu e-mail w ankiecie jest dobrowolne.
 4. Ankieta skierowana jest do osób korzystających z pojazdów na minuty.
 5. Ankieta nie jest konkursem, w którym o wygranej decydują czynniki losowe.
 6. Vouchery są nagrodą przyznawaną przez Vooom każdemu respondentowi, który wypełni ankietę i poda adres e-mail będący poprawnym loginem do aplikacji Hop.City.
 7. Adresy e-mail są podawane tylko w celu weryfikacji, że respondent jest rzeczywistym użytkownikiem aplikacji Hop.City.
 8. Voucher na 15 minut jazdy skuterami Hop.City otrzyma każdy respondent, który wypełni ankietę w terminie jej obowiązywania, czyli od 4 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. lub do wyczerpania 300 voucherów będących w posiadaniu Vooom i poda w celu weryfikacji poprawny login do aplikacji Hop.City
 9. Podany w ankiecie adres e-mail zostanie użyty przez Vooom wyłącznie do weryfikacji czy istnieje w bazie użytkowników aplikacji Hop.City, a następnie przekazania respondentowi vouchera.
 10. Weryfikacja adresu e-mail oraz przekazanie vouchera w przypadku pozytywnej weryfikacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od wypełnienia ankiety przez respondenta.
 11. Podany przez respondenta adres e-mail zostanie usunięty z naszej bazy w ciągu 30 dni po przekazaniu vouchera.
 12. Aby skorzystać z otrzymanego od Vooom vouchera niezbędna jest pełna aktywacja konta w Hop.City.

Link do Ankiety Vooom >>