Polityka prywatności Vooom Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa VOOOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, KRS 0000780959, NIP: 5213862774, REGON: 383050863, kapitał zakładowy: 21 200 PLN, (zwaną Administratorem).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

1. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przetwarzania Państwa danych osobowych różni się w zależności od okoliczności przekazania nam lub pozyskania przez nas takich danych, w związku z czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, do jakich przekazania zobowiązani jesteśmy na podstawie przepisów RODO, zawierają stosowne klauzule informacyjne, tj:

klauzula informacyjna dla użytkowników Aplikacji Vooom - stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej polityki prywatności,

klauzula informacyjna dla kontrahentów – stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej polityki prywatności,

klauzula informacyjnej dla pracowników – stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej polityki prywatności,

klauzula informacyjnej dla kandydatów do pracy – stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej polityki prywatności.

2. Bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO.

3. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do support@vooom.pl

4. Polityka Cookies

Administrator prowadzi Witrynę pod adresem: https://vooom.pl

4.1 Jakie dane są pobierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. Dodatkowo, w cookies może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje Państwa urządzenie ale na jego podstawie nie jest ustalana Państwa tożsamość.

Korzystając z niniejszej Witryny, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez administratora cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcą Państwo ograniczyć używanie takowych, powinni Państwo odpowiednio dostosować ustawienia Państwa przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z niniejszej Witryny.

4.2 Cookies

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny,

• „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny,

• „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Witryna wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

• utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,

• dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

4.3 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

4.4 Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące ochrony danych osobowych lub Polityki prywatności Witryny mogą być przez Państwa kierowane na adres: support@vooom.pl

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.